Mecdons verksamhet bygger sedan 1976 på våra teknikers skicklighet och vår lednings dokumenterade förmåga att ytterst svara för den industriella processen så att ett enligt våra uppdragsgivare lyckat resultat uppnås.

Mecdon har genom åren förmått att skola sin personal, anskaffa de rätta maskinerna och leverera kvalitet enligt önskemål till för våra uppdragsgivare acceptabla priser. Detta har varit möjligt genom att Mecdon hela tiden hängt med i konkurrensen, både nationellt och internationellt.

Mecdon åtar sig alltid att ta fram ett väl fungerande designförslag, som ett led i ett komplett affärsuppdrag.