Höghastighetsfräsning

Höghastighetsfräsning är en av flera specialiteter hos Mecdon. Företaget är uppdaterat också inom detta område med det allra senaste teknikerna, maskinmässigt sett, inom arbetsområdet 1000 mm x 800 mm x 650 mm.

Mecdon har mer än tio års rutin på höghastighetsfräsning. Detta borgar för att våra uppdragsgivare kan få sina uppdrag utförda enligt önskemål.

Trådgnistning

Mecdon trådgnistar med den största precision som i varje skede är möjlig.
Mecdons egna hypermoderna trådgnistningsmaskiner är linjärmotorstyrda vilket innebär att det är möjligt att trådgnista så fina ytor som RA 0,10.

Hålgnistning

Mecdon hålgnistar med de snabbaste maskinerna på marknaden. De håller samtidigt både den högsta farten och den högsta precisionen som med dagens teknik är möjlig. Avsikten är att våra uppdragsgivare skall vara säkra på att vi inte bara gör vårt yttersta utan också för att vårt uppdrag kommer att genomföras på det sätt som i dag är ytterst möjligt – hålgnistning med 1 millimeter per sekund och högsta precision.

Sänkgnistning

Mecdon sänkgnistar med den största precision som i varje skede är möjlig. Mecdons egna hypermoderna sänkgnistningsmaskiner är också linjärmotorstyrda vilket innebär att det är möjligt att sänkgnista ytor ned till RA 0,10.

Slipning

Slipning utgör ett utomordentligt viktigt moment i tillverkningsprocessen för framtagning av formverktyg för att lyckas leverera den kvalitet, som vår uppdragsgivare önskar erhålla.

Tillverkningen av formverktygens olika delar kommer i ett första skede alltid att innehålla små grader och liknande avvikelser.Dessa slipas bort med hjälp av större och mindre avancerade specialmaskiner som bearbetar de olika formverktygsdelarna till till fulländning – allt under våra specialiserade teknikers överinseende.