Höghastighetsfräsning

Höghastighetsfräsning är en av flera specialiteter hos Mecdon. Företaget är uppdaterat också inom detta område med det allra senaste teknikerna, maskinmässigt sett, inom arbetsområdet 1000 mm x 800 mm x 650 mm.

Mecdon har mer än tio års rutin på höghastighetsfräsning. Detta borgar för att våra uppdragsgivare kan få sina uppdrag utförda enligt önskemål.

Trådgnistning

Mecdons trådgnistningsmaskiner är linjärmotorstyrda vilket innebär att det är möjligt att trådgnista så fina ytor som RA 0,10.

Sänkgnistning

Mecdons egna sänkgnistningsmaskiner är linjärmotorstyrda vilket innebär att det är möjligt att sänkgnista ytor ned till RA 0,10.

Slipning

Slipning utgör ett utomordentligt viktigt moment i tillverkningsprocessen för framtagning av formverktyg för att lyckas leverera den kvalitet, som vår uppdragsgivare önskar erhålla.

Tillverkningen av formverktygens olika delar kommer i ett första skede alltid att innehålla små grader och liknande avvikelser.Dessa slipas bort med hjälp av större och mindre avancerade specialmaskiner som bearbetar de olika formverktygsdelarna till till fulländning – allt under våra specialiserade teknikers överinseende.