Mecdon kan med sin rutinerade personal åta sig speciallego inom en mängd olika maskinområden. Tack vare sina teknikers skicklighet kan Mecdon leverera lika hög kvalitet när det gäller speciallego som när det gäller formverktyg.

Mecdons höga kvalitet och snabbhet erbjuder uppdragsgivarna att få fram kortare serier till acceptabla priser.