Kvalitet, miljö- och arbetsmiljö

Vår verksamhet består av tillverkning av formverktyg, annan mekanisk bearbetning samt formsprutning och metallisering av plast.

Vårt arbete har som övergripande mål att:
Leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet och därigenom skapa långsiktiga kundrelationer. Med rätt kvalitet avses att kundens krav och förväntningar på produkten ska uppfyllas och att leverans sker i rätt tid.
Utifrån våra höga kvalitetskrav är det naturligt för oss att följa ISO 9001 och 14001.

Ansvaret för vår kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö delas av alla anställda på företaget.

Certifikatet kan hämtas och läsas i sin helhet här.
Verksamhetspolicyn kan hämtas och läsas i sin helhet här.