Mecdon hålgnistar med de snabbaste maskinerna på marknaden. De håller samtidigt både den högsta farten och den högsta precisionen som med dagens teknik är möjlig. Avsikten är att våra uppdragsgivare skall vara säkra på att vi inte bara gör vårt yttersta utan också för att vårt uppdrag kommer att genomföras på det sätt som i dag är ytterst möjligt – hålgnistning med 1 millimeter per sekund och högsta precision.