Mecdons filosofi bygger på ”everything you ask for – as long as it is possible”. Med filosofin följer att Mecdon även åtar sig att medverka till förnyelsen av uppdragsgivarnas produktsortiment.Ett sådant åtagande kräver naturligtvis ett närmare samspel med vår uppdragsgivare än när det gäller övriga åtaganden.

För vår uppdragsgivare kan det vara en stor fördel att ha ett bolag som Mecdon med i förnyelseprocessen innan man kommit så långt som till beställning av industriell framtagning av redan färdiga prototyper.

Somliga produkter kräver kunskap om vad som egentligen är möjligt att ta fram i en industriell process – både ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Dessa kunskaper besitter Mecdon så väl att vår uppdragsgivare, när han väljer att ha med Mecdon i sin förnyelseprocess, redan från början kan få omgående svar på sina många gånger avgörande frågor för att förnyelseprocessen skall kunna hålla tillräckligt hög fart.