På begäran lämnar Mecdon referenser till uppdragsgivare, som står i begrepp att lägga order hos Mecdon och inför orderläggningen vill förvissa sig om Mecdons professionalism i sammanhanget.

Om du vill kontakta Mecdon så klickar du här.