Mecdon sänkgnistar med den största precision som i varje skede är möjlig. Mecdons egna hypermoderna sänkgnistningsmaskiner är också linjärmotorstyrda vilket innebär att det är möjligt att sänkgnista ytor ned till RA 0,10.