Slipning utgör ett utomordentligt viktigt moment i tillverkningsprocessen för framtagning av formverktyg för att lyckas leverera den kvalitet, som vår uppdragsgivare önskar erhålla.

Tillverkningen av formverktygens olika delar kommer i ett första skede alltid att innehålla små grader och liknande avvikelser.Dessa slipas bort med hjälp av större och mindre avancerade specialmaskiner som bearbetar de olika formverktygsdelarna till till fulländning – allt under våra specialiserade teknikers överinseende.