Mecdon trådgnistar med den största precision som i varje skede är möjlig.
Mecdons egna hypermoderna trådgnistningsmaskiner är linjärmotorstyrda vilket innebär att det är möjligt att trådgnista så fina ytor som RA 0,10.